Счетоводна политика

Счетоводната политика представлява съвкупност от принципи, изходни положения, концепции, правила, бази и процедури, възприети от предприятието за отчитане на неговата дейност и за представяне на информация във финансовия отчет. Всяко предприятие определя своята счетоводна политика като има предвид нормативните актове по счетоводство и други нормативни актове, които имат непосредствено отношение към дейността на предприятието.

Системата на счетоводната политика осново се определя от съдържанието на приложимите счетоводни стандарти. т.е. счетоводната политика се свързва с провежданата общонационална методология на счетоводството, но конкретизирана в отделната стопанска единица.

Счетоводната политика на предприятието е вътрешен нормативен документ, който може да бъде представен като заповед, правилник, наредба или други подобни и се утвърждава от ръководителя на предприятието (чл. 11 от Закона за счетоводството). Възприетата счетоводна политика не се променя през отчетния период. Когато се налагат промени, следва да бъдат оповестени в приложението към финансовия отчет. Промените могат да бъдат вследствие на обективни изменения в структурата и дейността на предприятието, както и от изменение на нормативната уредба. На оповестяване подлежат всички изменения на счетоводната политика.

Д. СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА

1.1.

Счетоводна политика на стопански (нефинансови) предприятия

180,00 лв.

1.2.

Счетоводна политика на предприятия от отрасъл „Строителство“, прилагащи СС 11 – Договори за строителство

216,00 лв.

1.3.

Счетоводна политика на предприятия от отрасъл „Селско стопанство“

216,00 лв.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound