Администриране на имоти

Създадохме това направление за да отговорим на търсенето на пазара и най-вече обследвайки потребностите на нашите клиенти. Имахме самочувствието да го превърнем в услуга, защото разполагаме с правната експертиза, имаме технологията и разбирането за отчетните процеси, имаме управленския потенциал.

За да съчетаем тези експертни направления и да можем с удовлетворение да кажем, че успешно администрираме недвижими имоти, получихме най-важното – доверието на нашите партньори. За всяко едно наше постижение подхождаме със скромност, но в случая не искаме и не можем да скрием гордостта от това което сподели нашия партньор „Хемус Инвест Пропърти“ ЕООД по повод сътрудничеството ни свързано с администрирането на недвижими имоти.

„Представляваното от мен дружество е собственик на голяма складова и производствена база. С удоволствие споделям, че нашата база носи страхотното име „ХЕМУС „,  ситуирана е в столицата на Р. България – гр. София и разполага с над 50 складови и производствени обекта. Инвестицията по придобиването на базата за нас беше предизвикателство. Признавам, че повече притеснения имахме не по самата сделка и процеса на покупка, а от последващото управление. Обърнахме се към АктивиТи с конкретно дефинирани области на сътрудничество по повод този проект, защото нямахме нужното време, а и мисля, че ще оцените откровението ми ако кажа, че нямахме и нужното познание за процеса на управление и администрирани на имотите. Договорихме изключително широк кръг от услуги, вменихме им доста задачи, с което определено ги предизвикахме. В момента по нашия проект пряко работят 7 човека от състава на АктивиТи, като ползваме и целия им административен потенциал във всички направления с които разполагат, счетоводство, данъци и т.н.. Имаме още толкова много да свършим заедно, имате нашето доверие и разчитаме на Вас!”

Александър Танчев
Управител на „Хемус Инвест Пропърти“ ЕООД

Конкретния състав на услугите които предоставяме на нашите доволни клиенти са свързани с:

 • Подготовка и планиране на бюджет за инвестиции в технически мероприятия, които биха повишили ефективността и надеждността от използването на инсталации и биха снижили разходите по тяхното ежедневно потребление

 • Отчитане и документиране на всички разходи и разчети възникващи по повод обслужването на обекти и прилежащи общи части

 • Организиране и подбор на подизпълнители и доставчици свързани с поддръжката и обслужването на обекти и общи части

 • Администриране на договорите с външни фирми доставчици на услуги, мониторинг на напредъка и изпълнението

 • Контрол при изпълнение на договорните отношения с подизпълнители и доставчици

 • Услуги, свързани със събирането на всички видове плащания дължими от наемателите, в това число: наемната цена, възнагражденията за консумативни разходи, възнаграждение за паркоместа, както и всички допълнително дължими възнаграждения за услуги, неустойки, лихви

 • Услуги свързани с администрирането на всички данъци и такси, възникнали за Собственика във връзка с обекта

 • Услуги свързани с администрирането на застрахователните договори сключени от името на Собственика за обекта

 • Контрол по отношение на сключването, поддържането и регулярното заплащане на застраховките от името на наемателите

 • Съдействие във връзка с организиране на огледи за наемните обекти, промоции и маркетингови събития

 • Правни консултации – Договори за наем и въпроси от правно естество, свързани с наемните отношения

 • Заплащане на разходите по изброените по – горе дейности от името и за сметка на Възложителя

 • Услуги свързани с подготовка и провеждане на текущи и основни ремонти (планирани и аварийни) на сгради и основни инсталации, в това число ел. и ВиК

Администрирането и управлението на имоти е направление изискващо изключителна всеотдайност и широк кръг от компетентности. Ако сте заинтересовани да разширите познанията си по отношение на процеса на администриране на имотите, както и да обследвате какви допълнителни услуги предлагаме, вижте още:

Допълнителни услуги

 • Услуги, свързани с използването, почистването, поддръжката и поправката на покриви, фасади, стени, снегопочистване, отстраняването на лед
 • Услуги, свързани със засаждането, пресаждането, подмяната на цветя, трева и др., и с цялостния ландшафт, както и със създаването и поддръжката на зелени площи в общите части
 • Полагане и ремонт на пътни настилки, бордюри и тротоари
 • Услуги свързани с изграждането на нови системи и инсталации, такива като за пожароизвестяване, видео наблюдение, охрана със сигнално охранителна техника
 • Организиране на портиерна служба и контрол на достъпа до общите части на обекта
 • Организиране на нощна охрана
 • Осигуряване на техническа поддръжка на всички системи и инсталации необходими за ползване на общите части – електрозахранване, осветление и канализация
 • Създаване, водене и поддържане на журнална система за профилактики и тестване на всички инсталации и системи
 • Поддръжка, профилактика и почистване на климатици
 • Поддръжка на осветлението на паркинг площите
 • Организиране на дейности свързани с хигиенизацията на общите части, в това число:
  • Обезпрашаване и ръчно измиване на подови настилки – ежедневно
  • Почистване на санитарните помещения – ежедневно
  • Организиране и изнасяне на боклук от общи части – ежедневно
  • Двустранно измиване на всички стъкла – вътрешно разделни, външни фасадни – веднъж годишно
  • Координиране на извозването на боклук от контейнери на дружеството разположени в обекта – при необходимост
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound