Продукти

 

Нашият дългогодишен опит и стремежът да сме полезни ни предизвика да разработим практически приложимите варианти на финансови отчети, доклади за дейността и за плащанията към правителството, декларации за корпоративно управление и нефинансови такива, счетоводни политики и одитни комитети.

Всички те са съобразени с изискванията на Закона за счетоводството (в сила от 01.01.2016 г.), Закона за публичното предлагане на ценни книжа (изм. в сила от 2016г.), Наредба N:2 от 17.09.2003г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация (изм. в сила от 2016г.) и Националните счетоводни стандарти (в сила от 01.01.2016 г.).

Визията и съдържанието им са в адаптируем и/или активируем вид, позволяващи индивидуализиране на материята чрез отстраняване на текстове и/или добавяне на специфични текстове, касаещи съответното предприятие.

Годишен финансов отчет

– вижте списъка с документи –

Годишен доклад за дейността

– вижте списъка с документи –

Декларация за корпоративно управление

– вижте списъка с документи –

Годишен доклад за плащанията към правителства

– вижте списъка с документи –

Нефинансова декларация

– вижте списъка с документи –

Счетоводна политика

– вижте списъка с документи –

Одитни комитети

– вижте списъка с документи –

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound