Декларация за корпоративно управление

Съгласно чл. 40 от Закона за счетоводството Предприятията от обществен интерес по § 1, т. 22, букви “а”, “б” и “в” от допълнителните разпоредби включват в своя доклад за дейността декларация за корпоративно управление съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Декларацията за корпоративно управление може да бъде представена като отделен доклад, публикуван заедно с доклада за дейността и документ, който е обществено достъпен на интернет страницата на предприятието. Съдържанието на декларацията е посочено в чл.100н, ал. 8 от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

В. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

1.1.

Декларация за корпоративно управление, приложима за всички публични дружества и другите емитенти на ценни книжа

150,00 лв.

1.2.

Декларация за корпоративно управление, приложима за предприятия по § 1д от ДР на ЗППЦК, които са акционерни дружества с преобладаваща държавна / общинска собственост

136,00 лв.

1.3.

Декларация за корпоративно управление, приложима за предприятия по § 1д от ДР на ЗППЦК, които са акционерни дружества с преобладаваща частна собственост

136,00 лв.

1.4.

Декларация за корпоративно управление, приложима за предприятия по § 1д от ДР на ЗППЦК, които са дружества с ограничена отговорност с преобладаваща държавна / общинска собственост

120,00 лв.

1.5.

Декларация за корпоративно управление, приложима за предприятия по § 1д от ДР на ЗППЦК, които са дружества с ограничена отговорност с преобладаваща частна собственост

120,00 лв.

1.6.

Декларация за корпоративно управление, приложима за предприятия по § 1д от ДР на ЗППЦК, които са държавни предприятия

120,00 лв.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound