Интегрирани услуги

През годините, в които АКТИВиТИ се утвърждаваше като водещо име в областите на счетоводните, ТРЗ и консултантските услуги, успяхме да изградим силни и надеждни партньорства с компании и професионалисти, които са лидери в областта си и споделят нашите ценности и отношение към работата. Благодарение на успешното ни сътрудничество разгърнахме портфолиото си от услуги и имаме удоволствието да предоставим възможността за ползване на интегрирани услуги на всички наши клиенти.

Интегрирани услуги означава едновременно задоволяване на комплекс от потребности, интердисциплинарен подход, страхотен екип и унифицирани стандарти за работа. Интегрираните услуги дават възможност на всеки наш клиент да получи завършен продукт, който е резултат от съвместната работа на нашия екип и външен експерт в сферата на:

Независим финансов одит

В сферата на независимия финансов одит си сътрудничим с Пламена Маринова. Тя е основател на Интегрити Одит, регистриран одитор и също така член на Института на дипломираните експерт счетоводители в България.

По предходни и текущи проекти успешно предоставяме интегрирани услуги свързани с одит на:

 • финансови отчети и консолидирани финансови отчети, изготвени съгласно Националните счетоводни стандарти и Международните стандарти за финансово отчитане
 • проекти, финансирани от Структурните фондове на ЕС, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм, други правителствени и неправителствени организации и грантови схеми
 • финансови отчети, изготвени в съответствие с отчетна рамка със специално предназначение
 • договорени процедури относно финансова информация
 • ангажименти за преглед на финансови отчети

Одит на информационните технологии

При изпълнението на задачи от комплексен характер, обикновено свързани с дю дилиджънс, с оценки за вътрешната контролна среда на компаниите, определяне на ефективността на финансово – счетоводната система, стандартите за качество и др. е необходимо да проведем и одит на информационните технологии. За изграждането на екип с висококвалифицирани специалист и извършването на специфични процедури в областта на информационните технологии се доверяваме на богатия опит на АКТ БГ ООД, която дружество е създадена в началото на 1997г.

„Съвременните тенденции за развитие на информационните технологии налагат високи изисквания към нас и предлаганите от нас продукти и услуги. Ние с удоволствие сме приели това предизвикателство. Мисията ни е да прилагаме тези технологии и да предлагаме завършени решения на клиентите, с което им помагаме да придобият конкурентно предимство и да предоставят висока добавена стойност на своите клиенти.“
Г-н Росен Радков
PhD, основател, съдружник и управител – направление компютърна и офис техника и компютърни мрежи

В последните петнадесет години основен акцент в дейността на АКТ БГ е сигурността на информацията. Тяхната усърдна работа е насочена към изграждане на ИТ инфраструктурни решения, за да бъде защитен бизнесът на техните клиенти. Основната цел на екипа на АКТ БГ е успеха и удовлетвореността на техните клиенти, което от своя страна е сред основополагащите фактори да ги припознаем като надежден партньор и успешно да си сътрудничим с тях.

Заедно можем да предлагаме услуги свързани с:

 • Проектиране и внедряване на решения за ИТ инфраструктури с висока надеждност, обслужващи всички функции в предприятията в това число: финанси, счетоводство, логистика, контрол и т.н.
 • Проектиране и внедряване на решения за сигурност на информацията и защита на личните данни, на персонал и контрагенти
 • Извършване на одит и анализ на проблемите в ИТ инфраструктури
 • Консултантски услуги за изграждане и внедряване на системи за управление на процесите на ниво организация, на ниво качество на продукт, сигурността на информацията и ИТ услугите в частни и държавни организации от различни стопански сектори и различен мащаб.

Управление на човешките ресурси (HR)

В сферата на управлението на човешките ресурси работим заедно с Доника Христова. Тя е основател на Bell Career и Bell Education. Благодарение на солидните ѝ познания в областта и богатия ѝ опит, успешно предоставяме услуги свързани с:

 • подбор на персонал за нуждите на АКТИВиТИ
 • подбор на персонал за нашите клиенти

Бизнес оценяване

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound