Годишен финансов отчет за 2022г.

Годишният финансов отчет (ГФО) е задължителен документ за всички физически и юридически лица, които упражняват икономическа дейност. Той предоставя информация за счетоводното отчитане на извършените операции през съответната година, за която е изготвен. От ГФО може да се изведе информация за сключените договори през годината и дали те са били печеливши и дали дружеството е завършило годината на печалба или на загуба.

Задължителни елементи в годишния финансов отчет са:

  • счетоводен баланс
  • отчет за приходите и разходите (ОПР)
  • отчет за паричните потоци (ОПП)
  • отчет за собствения капитал (ОСК)
  • Приложение “Оповестяване на счетоводната политика на предприятието”

Счетоводителят, който изготвя ГФО трябва да има висше счетоводно-икономическо образование и натрупан стаж от минимум 2 години в областта.

Срок за подаване на годишен финансов отчет за 2022г.

Срокът за подаване на ГФО за 2022-ра година е 30.09.2023г.

А. ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

1

Основен пакет „Годишен финансов отчет за малки, средни и големи предприятия и предприятия, избрали доброволно да представят пълния формат на ГФО (с насоки за елиминиране неприложимите оповестявания за съответните предприятия)“

1.1.

Баланс, ОПР, ОПП и ОСК – таблични форми във формат Microsoft Excel

60,00 лв.

1.2.

Приложение – Текстов формат

180,00 лв.

1.3.

Баланс, ОПР, ОПП и ОСК и Приложение – таблични форми във формат
Microsoft Excel (форматирани, с формули и контроли (засечки) на информацията)

144,00 лв.

1.4.

Обща цена (за пакета)

240,00 лв.

2

Пакет „Годишен финансов отчет за средни и големи предприятия и предприятия, избрали доброволно да представят пълния формат на ГФО

2.1.

Баланс, ОПР, ОПП и ОСК – таблични форми във формат Microsoft Excel

60,00 лв.

2.1.

Приложение – Текстов формат

156,00 лв.

2.3.

Баланс, ОПР, ОПП и ОСК и Приложение  – таблични форми във формат Microsoft Excel (форматирани, с формули и контроли (засечки) на информацията)

120,00 лв.

2.4.

Обща цена (за пакета)

216,00 лв.

3

Пакет: „Годишен финансов отчет за малки предприятия“

3.1.

Баланс и ОПР – таблични форми във формат Microsoft Excel

48,00 лв.

3.2.

Приложение – текстов формат

120,00 лв.

3.3.

Баланс, ОПР и Приложение – таблични форми във формат Microsoft Excel (форматирани, с формули и контроли (засечки) на информацията)

96,00 лв.

3.4.

Обща цена (за пакета)

180,00 лв.

4

Пакет: „Годишен финансов отчет за микропредприятия“

4.1.

Обща цена (за пакета)

60,00 лв.

5

Допълнение към Приложение – текстов формат и таблични форми

5.1.

Приложение – текстов формат с оповестяване на счетоводната политика с изискванията на СС 41 – Селско Стопанство

24,00 лв.

5.2.

Приложение – таблични форми във формат Microsoft Excel с оповестяване на счетоводната политика с изискванията на СС 41 – Селско стопанство

24,00 лв.

5.3.

Обща цена (за пакета)

36,00 лв.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound