През месец май, офисът на АКТИВиТИ в гр. Варна, отвори врати за девет ученика от Варненска търговска гимназия „Георги Стойков Раковски“, които в продължение на няколко месеца получиха практическо обучение, в реална работна среда. Фирми от групата на АКТИВиТИ влязоха във функцията на обучаващи организация по проект ПО ПРОЕКТ BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2”, финансиран от Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” (ОП НОИР). Шестима от практикантите се обучаваха в направленията „счетоводство и контрол“, а за трима от тях стажът беше организиран в бизнес насоченост.

„Защо превръщам посрещането на девет амбициозни деца в новина ли? За нашия колектив това е значимо събитие, тъй като инвестирахме усилия и ресурс да създадем на стажантите условия и обучение, които да ги мотивират да търсят подобни форми за развитие. Беше важно да дадем на практикантите усещане за принадлежност и стандарти по отношение на обучението, за да могат те, като първа група, да са носител на енергията и да могат да мотивират техните съученици и приятели да участват в практически форми за придобиване на знания. Благодаря на колегите си ментори за страхотната всеотдайност и ангажираност към бъдещите специалисти, защото именно в такъв вид инициативи виждам проявлението на нашата социална отговорност (АСО). С чувство на задоволство и разбира се с респект към природата споделям, че докато на другите компании активностите и отговорностите са насочени единствено към „събиране на капачки“, то ние сме отговорни за това да събираме и развиваме таланти“

Даниел Симов – управляващ партньор

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound