Какъв е размерът на минималната работна заплата считано от 01.01.2024 г.

Посрещнахме 1–ви януари на 2024 година с промени на минималната работна заплата. Размерът й е определен съгласно разпоредбите на Кодекса на труда, според които минималната работна заплата за страната за следващата календарна година се определя в размер на 50 на сто от средната брутна работна заплата за последните две тримесечия на предходната година и първите две тримесечия на текущата година. По друг начин казано, размерът на минималната работна заплата се повишава от 780 лева на 933 лева, или увеличението е с 19,6 % спрямо стойността й към 31.12.2023 год. През настоящата 2024 г. минималната часова работна заплата ще бъде 5,58 лв.

Според експертите и представителите на изпълнителната власт увеличението отново е мотивирано от стремежа да се повиши покупателната способност и потреблението на най-нискодоходните групи от пазара на труда, както и да се увеличи мотивацията на работната сила за включване в заетост. Ако миналата година, при аргументация на увеличението, бе поставен акцент върху справяне с нелоялната конкуренция, то тази година е посветено на неравенствата в разпределението на доходите.

Размерът на максималния осигурителен доход се увеличава с 350 лв. и от 1 януари 2024 г. ще е 3750 лв.

Кой е официалният измерител на инфлацията в Р.България?

Ако през 2022 година думата „инфлация“ беше една от най–често спряганата в медийното пространство и ежедневното общуване, то за радост през 2023 мислите и съзнанието на предприемачите и наетите лица, бяха доминирани от други събития. Отново в стремежа си да предоставят навременна информация в подкрепата на отделното домакинство или бизнес единица, с експертна тежест се появиха много твърдения за инфлацията и съответно за стойностните й измерители. С употребата на термини като „реална инфлация“, „скрита“ или „подценена“ инфлация, съответно и стойностните оценки придобиха диаметрално гравитиращи измерители, а базите за изчисление и прогнозиране на динамиката на цените – от дневни до десет годишни.

С издаденият на 15.01.2023г. официален бюлетин на Националният статистически институт (НСИ), беше обявена информация за Индекса на потребителските цени (ИПЦ). Според публикуваната информация годишната инфлация за декември 2023г., спрямо декември 2022 г. е в размер на 4,7%. Отново по данни на НСИ е представена информация за Хармонизираният индекс на потребителските цени за периода декември 2023 г., спрямо периода декември 2022 г., която е в размер на 5,0 %.

Индексът на потребителските цени (ИПЦ)

Официален измерител на инфлацията в Република България е Индексът на потребителските цени. Той оценява общото относително изменение на цените на стоките и услугите, използвани от домакинствата за лично (непроизводствено) потребление, и се изчислява, като се прилага структурата на крайните парични потребителски разходи на българските домакинства. Основен източник на информация за разходите е изследването на бюджетите на домакинствата в страната. ИПЦ в година t се изчислява при структура на разходите от година t –1.

 

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound