Анкета за Удовлетвореност на Клиентите

В сферата на предоставяне на професионални счетоводни и консултантски услуги разбирането за нуждите и предпочитанията на клиентите е от съществено значение за успешното развитие на отрасъла като цяло. Може би не казваме нещо ново и много от специалистите в сферата на професионалните счетоводни услуги биха реагирали с усмивка, защото веднага би им възникнал въпроса: Как да разберем от какво точно имат нужда клиентите?

За да го постигнем, решихме да потърсим мнението и да попитаме директно нашите клиенти. Възползвахме се от широкия инструментариум, който предоставя анкетата и прякото допитване, като включихме най – чувствителните въпроси възникващи за компаниите предоставящи аутсорсинг услуги. За да осигурим максимална обективност на оценките, адресирахме анкетата до всички клиенти, които са активни потребители на абонаментни услуги за счетоводно и данъчно обслужване, както и за администриране на заплати. Анкетата се попълни и обработи в онлайн среда, като на всеки участник е осигурена пълна анонимност.

Съдържание на Анкетата

В допитването са включени съществените въпроси, насочени към различни аспекти на взаимодействието между клиентите и АКТИВиТИ. По-долу ви предоставяме възможност да се запознаете с изведените резултати по всяка една от областите на изследването, а именно:

1. Навременно предоставяне на информация за финансовото състоянието на обслужваната компания, както и за задължения за данъци и осигуровки.

Над 88,23% от клиентите ни дадоха отлични оценки по отношение текущото и навременно получаване на информация за финансовото си състояние, задължения за данъци и осигуровки.

11,76% са дали добра оценка за навременната информация за финансовото си състояние.

2. Необходимост от повече информация за нормативни изменения и актуалната практика в областите, касаещи предмета на договора.

41,18% от нашите клиенти смятат, че информираността им за нормативни изменения е много добра.

41,18% от клиентите смятат, че информираността им за нормативни изменения е добра.

17,65% от клиентите не могат да преценят.

3. Срок за реакция при възникнала нужда от съдействие.

70,59% от клиентите ни са оценили като отлична реакцията при възникнала нужда от съдействие в кратък срок.

11,76% от участниците са оценили реакцията ни при възникнала нужда от съдействие с много добра оценка .

5,88% от участниците считат, че реакцията ни при възникнала нужда от съдействие е задоволителна.

4. Информираност за текущия напредък при изпълнение на услугите.

88,24% от участниците са дали своята отлична оценка относно информираността си за текущия напредък при изпълнение на услугите.

11,76% от участниците са оценили информираността си с добра оценка.

5. Ефективност при изпълнение на услугите.

Клиентите ценят високата степен на професионализъм от страна на служителите. Това се отразява в над 82,35% положителни оценки за нашата ефективност при обслужването.

5,88% от участниците са дали много добра оценка за ефективността при изпълнение на услугите.

11,76% от участниците са дали добра оценка.

6. Софтуерна и техническа свързаност при изпълнение на абонаментните услуги.

64,71% от участниците са преценили като отлично ниво на софтуерна и техническа свързаност.

29,41% от участниците са преценили като много –добра софтуерната и техническа свързаност.

Само 5,88% от участниците са дали добра оценка на този аспект от взаимоотношенията ни.

7. Комуникация с обслужващия специалист при и в изпълнение на предоставяните от нас услуги.

82,35% от участниците са преценили като отлична комуникацията си с обслужващия специалист.

За 5,88% от анкетираните нивото на комуникация е много добро.

За останалите 11,76% от анкетираните нивото на комуникация е добро.

8. Обща удовлетвореност от използването на услугите на АКТИВиТИ

Повечето от участниците споделиха усещането си за високо ниво на удовлетвореност от услугите предоставяни с марката АКТИВиТИ, като 76,47% са отговорили, че са изключително доволни.

23,53% отразяват много добра оценка от удовлетвореността от услугите на АКТИВиТИ.

Графично представяне на резултатите

Обща удовлетвореност от използването на услугите на АКТИВиТИ
Комуникация с обслужващия специалист при и в изпълнение на предоставяните от нас услуги
Софтуерна и техническа свързаност при изпълнение на абонаментните услуги
Ефективност при изпълнение на услугите
Информираност за текущия напредък при изпълнение на услугите
Срок за реакция при възникнала нужда от съдействие
Необходимост от повече информация за нормативни изменения и актуалната практика в областите, касаещи предмета на договора
Навременно предоставяне на информация за финансовото състоянието на обслужваната компания, както и за задължения за данъци и осигуровки
  • Отлична

  • Много добра

  • Добра

  • Задоволителна

  • Незадоволителна

  • Не мога да преценя

Заключение

Проведеното допитване е изключително полезен инструмент за анализ на удовлетвореността на нашите клиенти и надеждна база за оценка на ефективността на изградените комуникации.

Благодарим на всички наши партньори които дадоха своето обективно мнение и предложения за усъвършенстване на нашите услуги. Изключително ценим прямотата, като имаме смелостта да посрещнем предизвикателствата и да се справим със слабостите. Демонстрираните от анкетата области в които имаме още какво да добавим ще превърнем в приоритет за текущата година.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound