Анкета за Удовлетвореност на Клиентите

За да сме актуални и да отговорим на очакванията на нашите клиенти, е изключително важно да разберем техните нужди и предпочитания. Един от най-ефективните начини за постигане на това е провеждането на анкета, която ни дава директна обратна връзка.

Изразяваме своята дълбока благодарност към всички, които отделиха време да споделят своето мнение чрез нашата анкета.Вярваме, че разбирането на вашите нужди и предпочитания е ключът към предлагането на по-добри услуги.Този процес на непрекъснато усъвършенстване гарантира, че можем да предложим услуги, които наистина резонират с вашите нужди.

Съдържание на Анкетата

В допитването са включени съществените въпроси, насочени към различни аспекти на взаимодействието между клиентите и производсвено- складова база „Хемус“. По-долу ви предоставяме възможност да се запознаете с изведените резултати по всяка една от областите на изследването, а именно:

1. Чистота и поддръжка на общите части на производствено-складова база “Хемус”?

33,33% от клиентите ни дадоха отлични оценки по отношение на чистотата и поддръжката на общите части.

33,33% дават добра оценка по отношение на на чистотата и поддръжката на общите части.

20,00% са дали средна оценка по отношение на чистотата и поддръжката на общите части на производсвено-складова база „Хемус“.

6,67% дават незадоволителна оценка на работата напортиерната служба.

2. Ниво на съдействие и ангажираност на екипа по администриране и техническа поддръжка?

46,15% от нашите клиенти смятат, че нивото на ангажираност на екипа по администриране и техническа поддръжка е много добро.

38,46% от клиентите смятат, администрирането и техническата поддръжка за добра.

15,38% от клиентите са дали средна оценка .

3. Контрол на достъп на територията на производствено-складова база “Хемус”?

8,33% от клиентите ни са оценили като много надежден контрола на достъп.

41,67% от участниците смятат контрола на достъп за надежден.

33,33% от участниците считат, че е  нормален.

16,67% го смятат за не много надежден.

4. Достатъчност на осигурените паркоместа?

46,15% от участниците смятат за достатъчни паркоместата.

7,69% смятат ,че са не много достатъчни.

46,15% от участниците смятат за нормални осигурените паркоместа.

5. Необходимост от портиерна служба през деня?

16,67% от нашите клинтите я смятат за необходима.

50,00  от участниците смятат за нормална необходимостта от портиерна служба през дена.

25,00 % от участниците смятат за не много необходима портиерната служба през деня.

8,33 %  от тях смятат ,че не  е необходима.

6. Необходимост от портиерна служба през нощта?

38,46 % от участниците смятат за много необходима портиерната служба през нощта.

15,38 % от тях я смятат за необходима.

23,08% от участниците смятат за нормална необходимостта от портиерна служба.

15,38 % от участниците смятат за не много необходима портиерната служба през нощта.

 7,69 % от тях смятат, че не е необходима.

7. Оценка на работата на колегите от портиерна служба?

25,00% от участниците са оценили като много добра портиерната служба.

За 50,00% от анкетираните отразяват нивото като добро.

За 16,67% от анкетираните отразяват нивото на работа  средно.

За останалите 8,33% от анкетираните оценката за работата на портиерната служба е ниска.

8. Инфраструктура на производствено-складова база “Хемус”?

Повечето от участниците споделиха усещането си за високо ниво на удовлетвореност от услугите предоставяни с марката АКТИВиТИ, като 76,47% са отговорили, че са изключително доволни.

23,53% отразяват много добра оценка от удовлетвореността от услугите на АКТИВиТИ.

9. Бихте ли препоръчали производствено – складова база “Хемус” на други потенциални наематели?

53,85% от нашите клиенти биха препоръчали производсвено-складова база „Хемус“.

30,77% от нашите клиенти вероятно биха ни препоръчали.

15,38% може би ще препоръчат производсвено- складова база „Хемус“.

Графично представяне на резултатите

Чистота и поддръжка на общите части на производствено-складова база Хемус?
Ниво на съдействие и ангажираност на екипа по администриране и техническа поддръжка?
Контрол на достъп на територията на производствено-складова база Хемус?
Достатъчност на осигурените паркоместа?
Необходимост от портиерна служба през деня?
Необходимост от портиерна служба през нощта?
Оценка на работата на колегите от портиерна служба?
Инфраструктура на производствено-складова база Хемус?
Бихте ли препоръчали производствено-сладова база Хемус на други потенциални наематели?
  • Отлична

  • Много добра

  • Добра

  • Задоволителна

  • Незадоволителна

  • Не мога да преценя

Заключение

В заключение, искаме още веднъж да благодарим на всички наши клиенти за техния принос към процеса на подобрение на нашите услуги.

Събраната информация ще ни позволи да направим осъзнати и информирани решения, които ще допринесат за повишаване на качеството на услугите като гарантират, че те ще отговорят на вашите нужди.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound