Във всички случаи за издаването на фискален бон определящ е начинът на плащане на стоките и услугите от страна на клиента. Обстоятелствата, при които доставчика има право да не издава касова бележка за извършените продажби са регламентирани в чл. 3 от Наредба Н-18.

За правилното прилагане на тези законови разпоредби е важно да се знае кои лица попадат в обхвата на „доставчиците на платежни услуги“ и какви са видовете платежни услуги.

Доставчици на платежни услуги

Съгласно чл.3 от Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС) доставчици на платежни услуги са:

а) банките, по смисъла на Закона за кредитните институции;
б) платежните институции по смисъла на ЗПУПС, опериращи на територията на страната, които имат сметка в банка на територията на страната или държава членка на ЕС;
в) дружествата за електронни пари по смисъла на ЗПУПС, опериращи на територията на страната като платежна институция.

Stripe Technology Europe, Limeted („STRIPE PSP“) притежава лиценз от Централната банка на Ирландия като дружество за електронни пари. Вписано е в регистъра на Европейския Банков Орган (ЕБО) и има право да извършва на територията на България платежни услуги, посочени в регистъра на ЕБО.

Изхождайки от гореизложеното е видно, че Stripe попада в обхвата на доставчиците на платежни услуги.

Основните видове платежни услуги и издаването на фискален бон

В Наредба Н-18 са изброени услугите предоставени от доставчиците на платежни услуги, за които не е задължително издаването на фискална касова бележка, а именно:

  • Внасяне на пари в наличност по платежна сметка;
  • Кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на ЗПУПС;

При извършване на платежни услуги, системите за електронни плащания на доставчиците на платежни услуги дават възможност за плащане чрез банкова дебитна или кредитна карта, или чрез прехвърляне на парични средства от платежна сметка на клиента към платежна сметка на продавача.

В случаите в които плащанията се извършват чрез прехвърляне на парични средства от платежната сметка на клиента (не чрез кредитна или дебитна карта) към платежна сметка на продавача, не е налице задължение за издаване на фискална касова бележка.

Когато обаче плащанията се извършват чрез дебитни или кредитни карти през система за електронни плащания на доставчик на платежни услуги, вече е налице задължение за регистриране и отчитане на тези продажби чрез издаване на фискален бон.

Често продавачът няма информация за това как клиентът е извършил плащането. В тези случаи НАП считат че е допустимо и не е в нарушение на изискванията на Наредба №Н-18/2006 г. двата вида плащания, направени чрез системите за електронни плащания, да се регистрират и отчитат с издаване на фискален бон, при наличие на надеждна одитна следа в счетоводството на предприятието и недопускане на двойно отчитане на едно и също плащане по продажба.

Алтернативна възможност за отчитане на продажбите

За плащания чрез банкови кредитни или дебитни карти, е в сила алтернативна възможност, която при определени условия допуска вместо фискален/системен бон да се издаде друг документ за продажба. Съгласно разпоредбите на чл. 3, ал. 17 от Наредба №Н-18/2006 (последна редакция в сила от 26.02.2021г.), лице, което извършва продажби на стоки и/или услуги чрез електронен магазин, може да регистрира и отчита тези продажби вместо с фискален или системен бон, чрез документ за регистриране на продажбата по чл.52о от наредбата, който не е издаден от ФУ или ИАСУТД. Важно изискване в случая е софтуерът за управление на продажбите да отговаря на изискванията по чл. 52с.

Изискванията към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин са регламентирани в членове 52о – 52у от Наредба №Н-18/2006 г.

Ако желаете да регистрирате фирма, чрез която да развивате бизнес в сферата на електронната търговия, или вече имате такъв, но имате нужда от по-задълбочена консултация по конкретен въпрос, не се колебайте да се свържете с нас.

В АКТИВиТИ се гордеем и с нашата съвременна аутсорсинг счетоводна услуга.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound