грешки при регистрация на фирма

Факт е, че с приемането на Закона за търговския регистър и регистър на юридическите
лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ), осигуряване функционирането и публичния характер на
вписванията, както и лесния и надежден достъп до нормативна уредба и документи, направиха
реда за регистрация на фирма доста по-облекчен и достъпен.

Понеже за нас е важно да поощряваме предприемаческата инициатива и да подкрепяме новите бизнес начинания, решихме да споделим нашия опит и да посочим най-често допусканите грешки в процеса на регистрация на фирма, които от своя страна могат да доведат до забавяне на процеса на вписване, до правни проблеми, до финансови загуби или просто до комични ситуации. Важно е да сте наясно с тези грешки и да предприемете стъпки, за да ги избегнете.

В поместената статия могат да се намерят полезни съвети и посоки за непрофесионалисти, но и части които ще провокират и хора с опит в материята. Някои от най-често срещаните грешки или пропуски при регистрация на фирма включват:

Избор на неправилна бизнес структура

Може би в йерархията на грешките и най-вече последиците от тях, изборът на подходяща бизнес структура е от решаващо значение за успеха на начинанието. Много предприемачи допускат грешката да не разбират разликите между различните структури (като едноличен търговец, персонално или капиталово дружество), да не осъзнават в дълбочина техните преимущества и недостатъци, и следователно да изберат неправилната правна форма за своите нужди. Неправилна дотолкова, че много бързо може да се изчерпи като възможности и да не отговаря на изискванията на дейността, целите и перспективите пред новия бизнес.

Неправилно определяне размера на капитала

Примамливата норма за регистрация на дружество с ограничена отговорност с капитал 2 лева, която много често се експлоатира и с рекламна цел, създава сериозни проблеми след регистрацията.

Представете си регистриран капитал 2 лева, разходи за учредяване от 400 лева и още с появата на дружеството, то е декапитализирано, с отрицателен собствен капитал и се налага спешно собствениците да го захранват или да провеждат увеличение на капитала. Дори и към размера на записания капитал да добавим няколко нули, най важното е размерът на записания капитал да покрие разходите за учредяване и тези които възникват в първите периоди преди компанията да генерира приходи достатъчни по обем да покриват текущата ѝ издръжка.

Неправилен подход за търсене и избор на име

Изборът на уникално и отличително име за Вашата компания е важен за целите на правилното позициониране на бранда и маркетинговата стратегия. Въпреки това много собственици на фирми не успяват да проведат правилно търсене и избор на име, преди да регистрират компанията си. Това може да доведе до нарушаване на права върху търговска марка или до правни спорове с други предприятия, които използват подобно име.

Изключително важно е да се проверят наличните съвпадения на избраното име и да се гарантира, че то не вече вписано в Търговския регистър или нарушава никакви съществуващи търговски марки. Всички знаем, че творческият заряд на името на една фирма е ключов в изграждането на репутацията и образа ѝ пред клиентите, но моля Ви, това с „творчеството“ не го преекспонирайте.

Колкото определени маркетолози да ни поощряват да мислим нестандартно, за да имаме уникални имена, то наименования като „БЯСНА КОБИЛА“, „МИКРО ИНТЕЛЕКТ“ или „АКО – БЪЛГАРИЯ“ не вярваме, че ще Ви доведат до невиждан успех с асоциирането на марката Ви. Неправилното използване на съкращения на Вашите имена, на партньори и деца, като например „АН АЛ“, със сигурност ще ви спечелят доста усмивки и участия в забавни класации.

Даваме си сметка, че темата с избора на правилното фирмено наименование е доста широка и интересна, и трудно бихме я изчерпали в настоящата статия. Ще си позволим няколко достъпни и практични съвета поместени тук:

  • Използвайте кратки и звучни имена;
  • Уверете се, че при превод на избраното от вас име на чужд език няма коренно различно значение;
  • Избягвайте особените за кирилицата букви, тъй като ще имате страхотно затруднение с транслитерацията им на чужд език;
  • Добре е името да е уникално не само за Търговския регистър, но и да няма срещания в интернет пространството.

Използване на типови документи

В съвременното щедро споделяне на опит и образци има един сериозен недостатък, а именно, че повечето информация и документи са типизирани или по друг начин казано, релевантни към определен случай или ситуация. Това допълнено и със системата „Copy/Paste“ задълбочава още повече проблема.

При регистрацията на фирми много често се ползват Учредителни актове, които не се създават според нуждата на конкретната идея и форма, а просто са свалени от някъде. Безценно е това, че можем да ползваме опита на хората и ресурсите на мрежата, но трябва да имаме волята и познанието да адаптираме текстовете към собствените ни идеи и потребности. Едно от най-често възникващите изкривявания от използването на типови документи е, че при регистрацията се подценява разписването и приемането на индивидуални правила за работа на колективните органи и управителите. Пренебрегват се текстовете в учредителните актове свързани с кворум за провеждане на Общи събрания и мнозинства за вземане на решения.

Наясно сме, че поемаме риска да генерализираме в изводите си, но масова е практиката в България да не се приемат адекватни правила и текстове при напускане на съдружник или смърт на съдружник.

Определяне на общ предмет на дейност

Проблемите които възникват при определянето на предмета на дейност на фирмата в голяма степен са производни на това което описахме по-горе при използването на типовите документи. Обикновено включва, търговия, спедиция, таксиметрова дейност, ресторантьорство, хотелиерство, строителство, земеделие, преводачески услуги, продажба на лекарствени средства, козметични услуги, производство на малки прасета, управление недвижими имоти и т.н. Накрая обикновено се добавя „….както и всички незабранени дейности от закона“.

За всяка нова компания и стартиращ бизнес е от съществено значение да се позиционира правилно и да се идентифицира с участие на определен пазар. Едно от най-ценните неща на публичния характер на Търговския регистър е, че всеки който иска да разбере нещо за вашата компания има изключително удобен достъп и може с един клик да разбере с какво всъщност се занимавате вие и в коя област на бизнеса сте хвърлили усилия.

Като добър пример за специфичен предмет на дейност бихме посочили:

„Производство, преработка, съхранение и реализация на животинска селскостопанска продукция; производство на малки прасета, разплодни и племенни животни; производство и преработка на месо и месни продукти; търговия на едро и дребно продукти и стоки от месо.“ 

Разбрахте ли с какво се занимава фирмата и в какво е нейната специализация?

Извън обхвата на статията оставяме техническите грешки които могат да се допуснат при регистрацията на фирма, като непълен комплект документи или неправилно попълване на заявления и декларации, тъй като желанието ни е да насочим внимание към по съществена проблематика на процеса.

Ако въпреки съвсем конкретните типични грешки които посочихме, не се почувствахте по-уверени в знанията си и възможностите си да стартирате сами фирмата си, то не губете време, а потърсете професионален съвет за регистрирането на фирма в България. Нашите специалисти могат да ви предоставят ценни насоки и да гарантират, че всички правни и финансови аспекти на процеса на регистрация са правилно разгледани.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound