Част II Ключовите моменти, които трябва да се вземат предвид при закупуване на съществуващ бизнес.

Писмо за намерение (Letter of intent).

След като сте взели решение за придобиване на определен бизнес е ред да направите прехода от емоционален подход към прагматичен. Следвайки именно този подход, като ключов елемент и фаза към успешното придобиване определяме изготвянето и представянето на писмото за намерение (Letter of intent). Отново ще се опитаме да ви дадем пет полезни насоки при създаването на писмото за намерение, с цел да създадете ясни параметри, а и да спечелите преимущества в хода на преговорите:

 1. Дефиниране на обекта на придобиване.

  Ясно и точно определяне на целта на придобиването, а именно: дялове, акции, търговско предприятие или обособена част от него. Съответно следва да се посочат и очакванията Ви по отношение на контрола върху собствеността и управлението на компанията.

 2. Посочване на подход за осъществяване на сделката.

  Ако в писмото за намерение включите конкретен правен подход за осъществяване на сделката, това със сигурност ще създаде доверие в продавача, а и предсказуемост по отношение на развитие на сделката.

 3. Разработване на фазите и етапите на сделката.

  Посочете недвусмислено фазите и конкретните стъпки през които очаквате да се реализира сделката. Открити преговори, преглед на финансовото и имуществено състояние (дю дилиджънс), предварителни споразумения и т.н, представете ги в тяхната логическа последователност и никога не забравяйте да включите приемствеността от продавач към купувач.

 4. Представяне на реалистични срокове за изпълнение на фазите.

  Посочване на конкретни срокове за реализация на сделката е от изключителна важност за продаващия. Често, особено в конкуренция между купувачи, продавачът взема своето решение на база допълнителните елементи на сделката, а не само на основание ценови параметри.

 5. Определяне на цената и начин на плащането й.

  Ако до този етап сте събрали достатъчно и надеждна информация, за да определите цена на бизнеса предмет на продажба, то действайте смело и не изпускайте преимуществото на първата оферта. Възможно е на тази фаза да не сте получили конкретна представа за финансово и имуществено състояние, но независимо от това следва да се дефинира подхода за определяне на възнаграждението, а именно: коефицентен способ (EBIT, EBITDA, EBITC) или фиксирана цена

Малко купувачи имат разбирането, че този етап е изключително важен и че ако именно тогава си присъединят правилния екип и си „напишат домашното“ ще доминират сделката през цялото време. Едно добре разработено писмо за намерение включващо посочените по – горе елементи можем да определим като задължителна предпоставка за успешно придобиване на бизнес.

Бизнес консултиране

Ние от АКТИВиТИ обичаме правилата, но не и клишетата. С радост бихме си ползвали знанията, но и да развихрим въображението си, за да създадем перфектното писмо за намерение.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound